Blijde geluiden

Historie

In november 1953 is de zang- en muziekgroep Blijde Geluiden opgericht. Het idee om de groep op te richten is ontstaan toen enkele jongelui thuis met elkaar aan het zingen waren. Ze vonden dit zo mooi dat ze besloten om een groepje op te richten.
In de beginperiode brachten ze twee programma’s. Voor de pauze een programma vol met sketches, vaderlandse liedjes, toneel etc. Na de pauze werden liederen gezongen met een christelijke boodschap.
In de periode dat ds. van ’t Wout voorganger was van de Baptistengemeente Muntendam, stelde hij de jongelui voor de keuze. Of zingen voor de Heer of zingen voor de wereld. 
De keus viel op het eerste. In deze periode ging de groep vaak meer dan eens per week weg om het evangelie uit te dragen.
Zo kon het gebeuren dat meer dan vijftig optredens per jaar voorkwamen. Al die tijd stond de groep onder leiding van de heer Derk Jager. In deze periode werden ook reizen gemaakt naar Zweden en België. Ook daar werd gezongen van hun Heer en Verlosser.
Sinds 1988 staat de groep onder leiding van Louwe Jager (de zoon van). De groep mocht onder zijn leiding naast in kerkdiensten o.a. ook een aantal buitenlandse reizen maken naar Roemenië en België. Ook daar mochten ze samen met broeders en zusters Gods naam groot maken en getuigen.

Wie zijn wij ?

Momenteel bestaat de groep uit 9 leden die afkomstig zijn uit de provincie Groningen. Het aantal optredens is niet meer zo groot als jaren geleden, maar toch mag de groep nog gemiddeld vijftien keer per jaar zingen en getuigen. Dit doen we in bejaardenhuizen, ziekenhuizen, openluchtdiensten, kerkdiensten en gevangenissen.
De liederen die gezongen worden komen uit verschillende bundels. Onder andere uit Liederen voor de Gemeentezang, zangbundels van het Leger des Heils, Opwekkingsliederen, maar ook bladmuziek en eigen geschreven liederen staan op ons repertoire.
De groep oefent op de donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in de grote zaal van de Baptistengemeente te Muntendam.
Wanneer er interesse is om lid te worden of voor boekingen kunt u contact opnemen met de secretaris.